Skip directly to content

Firma Michał Szymanowski otrzymała grant Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma Michał Szymanowski otrzymała grant nr 5/FWI-C19/2021/711/UPG/1520 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W ramach grantu zrealizowany został Projektu studia nagraniowego w siedzibie firmy - ul. Wyrzyska 20a/88 w Bydgoszczy. Dzięki otrzymanemu grantowi w jednym z pomieszczeń firmy powstało studio nagraniowe z fortepianem. Zostało ono przystosowane do nagrań dzięki zakupionym: podestowi pod fortepian oraz dyfuzorom akustycznym. Zakupiony został m. in. sprzęt do nagrywania audio, kamera, statyw, czytnik do nut, kolumny czy słuchawki. 

W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia koronawirusem, w siedzibie zainstalowane zostało urządzenie filtrujące powietrze. 

W powstałym studiu nagrywane są recitale oraz audycje słowno-muzyczne możliwe do zakupu przez stronę internetową: michalszymanowski.com